تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

در بخش دوم گفتگوی مرآت با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مطرح شد؛
در تابستان، به جز شاهرود، در دیگر شهرها مشکل خاصی نخواهیم داشت/ الگوی مصرف یک خانواده 3 نفره در استان، 500 لیتر در روز است
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان می‌گوید در تابستان به جز شاهرود در دیگر شهرها مشکل خاصی در حوزه تأمین آب نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مرآت، در ابتدای هفته جاری، بخش نخست گفتگوی مرآت با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان را از نظر گذراندید. در بخش نخست، به موضوع بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب شهمیرزاد با حضور وزیر نیرو، احتمال خلع ید سرمایه‌گذار پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب سمنان و ماجرای انتقال فاضلاب بازار سمنان پرداختیم. اینک بخش دوم این گفتگو را از نظر می‌گذرانید.

ماجرای یکپارچه‌سازی آب و فاضلاب شهری و روستایی

مرآت: پیش‌بینی می‌کنید ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی