تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت
تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

دیدگاههای اخیر

شبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنانشبکه اطلاع رسانی مرآت استان سمنان

تصویر روز

آخرین اخبار

.
پژوهش های جدید حاکی از آن است که تماشای فیلم های ترسناک و مسابقات ورزشی استرس زا می تواند برای سلامت خطرناک باشد...
مراقب دیدن فیلم ترسناک باشید!!؟

به گزارش مرآت،پژوهش های جدید حاکی از آن است که تماشای فیلم های ترسناک و مسابقات ورزشی استرس زا می تواند برای سلامت خطرناک باشد.
بررسی های پژوهشگران دانشگاه لندن و بیمارستان سنت توماس نشان داده است تماشای فیلمهای استرس زا و یا مسابقات ورزشی مانند فوتبال جام جهانی می تواند موجب بی ثباتی در حرکت ماهیچه های قلب و افزایش فشار خون شود.
در این مطالعه آمده است اگرچه بعید به نظر می رسد چنین تغییراتی روی افراد سالم موثر باشد اما احتمالا برای افرادی که قلب آنها ضعیف و بیمار است می تواند خطرناک باشد.

پژوهشگران در نخستین مطالعه از این نوع، تاثیرات استرس و فشار عصبی و روحی را روی بدن انسانهای هوشیار سنجیدند. آنها شرایط جسمی ۱۹ داوطلب را به هنگام تماشای بخشی از فیلم " مرز عمودی" زیر نظر گرفتند.
دانشمندان علوم پزشکی معتقدند که تغییرات در ضربان و کارکرد قلب به طور خود ارادی به سیستم عصبی مربوط می شود.
در پژوهش های پزشکی که قبلا انجام شده تاثیر عواملی نظیر استرس و فشار عصبی شدید در تغییر ضربان قلب و