حالت تاریک
  • چهارشنبه, 1403/02/05 شمسی | 2024/04/24 میلادی
تجمع مردم شاهرود در حمایت از کودکان غزه

تجمع مردم شاهرود در حمایت از کودکان غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مردم شاهرود ظهر امروز همزمان با سراسر کشور در جهت حمایت از مردم مظلوم غزه ر...

فریاد حمایت مردم استان سمنان از مردم غزه
video-icon

فریاد حمایت مردم استان سمنان از مردم غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مردم استان سمنان ظهر امروز همزمان با سراسر کشور در جهت حمایت از مردم مظلوم...

اجتماع مردم استان سمنان در حمایت از غزه
video-icon

اجتماع مردم استان سمنان در حمایت از غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مردم استان سمنان ظهر امروز همزمان با سراسر کشور در جهت حمایت از مردم مظلوم...

تجمع مردم سمنان در حمایت از کودکان غزه

تجمع مردم سمنان در حمایت از کودکان غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مر...

تجمع مردم آرادان در حمایت از کودکان غزه

تجمع مردم آرادان در حمایت از کودکان غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مردم ...

تجمع مردم سرخه در حمایت از کودکان غزه

تجمع مردم سرخه در حمایت از کودکان غزه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی مرآت، مردم ...

Image