حالت تاریک
  • سه‌شنبه, 1403/03/01 شمسی | 2024/05/21 میلادی
گزارش تصویری؛

حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان

حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان

دانشجویان دانشگاه سمنان در حمایت از خیزش دانشجویان در اروپا و آمریکا به‌پا خاستند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛ دانشجویان و اساتید دانشگاه سمنان در حمایت از جنبش بیداری اسلامی در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به‌پا خاستند.

حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان
حمایت دانشجویان سمنانی از آزادی‌خواهان جهان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از