حالت تاریک
  • چهارشنبه, 1403/02/05 شمسی | 2024/04/24 میلادی
ببینید؛

روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان

روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان

بنای امامزاده جعفر(ع) در مرکز شهرستان دامغان قرار دارد و جزو آثار ملی ثبت شده ایران است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «مرآت»؛بنای امامزاده جعفر در خیابان امام خمینی شهرستان دامغان واقع شده، این بنا در سمت غرب چهل‌دختر و کنار جاده دامغان به سمنان دیده می‌شود، ظاهر بنا بسیار ساده و بدون تزیین است  و به‌صورت کلی و از لحاظ تاریخی یک بنای ساده آرامگاهی محسوب می‌شود.

روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان
روایت تصویری از امامزاده جعفر(ع) شهرستان دامغان

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از